آقای جاسمی دهیار اخند و آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه روز شنبه چهارم مرداد از محله هایی که افت ولتاژبرق دارند بازدید به عمل خواهند آورد

نشست قای جاسمی دهیار اخند با آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه ، جهت ارائه مشکلات موجود که عبارت بودند از : 1-نیاز روستا به افزایش ترانس 2-رفع مشکلات … Read More

فوت اولین بیمار کرونایی در بیمارستان عسلویه در 15 تیر 1399

.گسترده‌ترین بازبینی انجام‌شده بر مطالعاتی از سراسر جهان در ژورنال پزشکی «لنست» حاکی از تاثیر قابل توجه فاصله‌گیری فیزیکی، استفاده از ماسک و عینک محافظ بر روند انتقال ویروس کرونای … Read More