ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان در 4 نقطه شهرستان عسلویه

عسلویه – نخل تقی – اخند – چاه مبارک