آقای جاسمی دهیار اخند و آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه روز شنبه چهارم مرداد از محله هایی که افت ولتاژبرق دارند بازدید به عمل خواهند آورد

نشست قای جاسمی دهیار اخند با آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه ، جهت ارائه مشکلات موجود که عبارت بودند از :

1-نیاز روستا به افزایش ترانس

2-رفع مشکلات افت ولتاژ محله ها

3-جابه جایی پایه های واقع در کندرو

4- تعویض پایه های فرسوده و چوبی

5- واگذاری انشعاب برق به تک متقاضیان

که مقرر گردید :

1- تعداد سه دستگاه ترانس تا برج 6 اختصاص داده شود

2-اکیپ تعمیرات جهت رفع افت ولتاژ در اسرع وقت به محل اعزام شوند

3-با مشارکت دهیاری پایه های واقع در کندرو جا به جا شوند

4- پایه های فرسوده و چوبی در اسرع وقت تعویض شوند

5-تک متقاضیان جهت تشکیل پرونده به اداره برق مراجعه کنند تا اداره پس ازآن طرح مورد نیاز ترسیم و پس از آن اقدامات بعدی را انجام دهد

در این نشست رئیس اداره برق در خصوص عدم پرداخت قبوض برق سخنانی ایراد کرد و لیست بدهکاران جهت ابلاغ به انها تحویل دهیاری نمود ضمنا از کلیه کسانیکه قبوض پرداخت نمی کردند در خواست کرد که جهت تسویه حساب به اداره مراجعه کنند تا مشمول تخفیف بدهی شوند

در منازل مسکونی که چند خانوار در ان ساکن هستند و از یک اشتراک استفاده می کنند درصد بالایی از مبلغ بدهی مشمول تخفیف خواهد شد

( تصویر شاخص مربوط به بازدید سابق 13 خرداد 99 می باشد )