گزارش تصویری از تلاش های شبانه روزی نیروهای دهیاری جهت برطرف نمودن مشکل آب روستا و انتقال آب سد به مجتمع آب رسانی