جلسه توجیهی استخدام بهورز روز شنبه مورخه 24 خرداد در دهیاری اخند برگزار گردید

به منظور جذب نیروهای بهورز در سطح شهرستان جلسه ای با حضور دهیار اخند ، شوراهای اسلامی اخند و کلات و کارشناس شبکه بهداشت تشکیل گردید

در این جلسه در خصوص نحوه جذب نیروی بهورز برای هر روستا و تعداد نیروهای مورد نیاز توسط کارشناس شبکه بهداشت توضیحاتی ارائه گردید و مقرر شد دهیاری و شورای اسلامی هر روستا اطلاع رسانی لازم انجام نمایند