جلسه بررسی مشکلات خانه بهداشت اخند روز شنبه 24 خرداد برگزار گردید

به منظور بررسی مسائل بهداشتی روستا و مشکلات خانه بهداشت جلسه ای با حضور دهیار اخند، عضو شورای اسلامی و کارشناسان خانه بهداشت و مرکز درمانی در دهیاری اخند برگزار گردید

در این جلسه در مورد ضدعفونی اماکن عمومی و ساماندهی دست فروش ها و رفع کمبودهای خانه بهداشت مطالبی مطرح گردید و مقرر شد با تعامل فی مابین دهیاری و خانه بهداشت برای مسائل موجود اقدامات لازم انجام گیرد