به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا جلسه ای در محل دهیاری برگزار گردید

به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی ، دهیار و معتمدین در محل دفتر دهیاری تشکیل گردید

1-درخواست از موجرین جهت عدم پذیرش مستاجر در دوره بحران

2-ضدعفونی کردن اماکن عمومی توسط دهیاری به طور مستمر و تامین مواد لازم برای افراد همیار

3-تعطیلی پارک روستا

4-تعطیلی فعالیت های ورزشی

5- نظارت مستمر بر فروشگاهها و الزام انها به رعایت امور بهداشتی