برگزاری جلسه در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا و برخورد با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به چادرنشینی در مجاورت روستا نمودند

به منظور هماهنگی های بیشتر و مستمر در خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و برخورد با افرادی که به صورت غیر مجاز در مجاورت روستا اقدام به چادرنشینی نمودند جلسه ی با حضور اعضای شورای اسلامی ، دهیار و فرمانده پاسگاه انتظامی و نیروهای دهیاری در مورخه 19/12/98 برگزار شد و پس از آن با حضور میدانی ، تذکرات لازم به افراد مذکور داده شد و مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به جمع نمودن چادرها و ترک محل اقدام کنند