تمامی مدارس استان بوشهر تا پایان این هفته تعطیل می باشد

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه مدارس استان در سه دوره ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم در همه شهرستانها و مناطق استان تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد

تاریخ خبر 4/12/98