خند دارالایاویید

تصاویری از جشنواره دار الایاویید اخند

این جشنواره در سال 1394 توسط دهیاری و شورای اسلامی اخند در ماه مبارک رمضان برگزار گردید