دل و دریا

دهیاری و شورای اسلامی اخند همه ساله برنامه ای با عنوان دل و دریا در قالب برنامه های نشاط اجتماعی بر ساحل زیبای چریف برگزار می نماید ماهیگیری به روش سنتی دفیر ، قایق سواری ، طناب کشی و پرش و پاکسازی ساحل چریف از مهمترین برنامه های این جشنواره است