تیم پیشکسوتان اخند

تیم پیشکسوتان اخند در چهارجانبه شهرستان در دیدار فینال با نتیجه 5 بر 4 از تیم عسلویه شکست خورد و به مقام دوم بسنده نمود