برگزاری جشن انقلاب در دبیرستان حضرت مریم اخند

جشن انقلاب با حضور معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش، اعضای شورای اسلامی ، انجمن اولیا و مربیان مدرسه حضرت مریم برگزار شد

جشنواره غذا ، مسابقه دارت ،سرود ای ایران و دلنوشته و دکلمه از مهمترین برنامه های این مراسم بودند

و در اخر جشن از دانش آموزان ممتاز و تلاشگر تقدیر به عمل امد