برگزاری کلاس های مختلف آموزشی در راستای اجرای برنامه ویژه مدرسه در دبیرستان دخترانه میثاق