آئین کلنگ زنی آتش نشانی روستای اخند

طی آئینی با حضور معاون استاندار بوشهر نماینده مردم دیر کنگان جم و عسلویه و فرماندار عسلویه و معاونین ایشان و دهیار، اعضای شورای اسلامی اخند کلنگ احداث ساختمان آتش نشانی 234 مترمربعی به زمین زده شد.