بازدید معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند بازدید به عمل آوردند … Read More

بخشدار مرکزی شهرستان عسلویه : اخند با پروژه های جدید و موقعیت جغرافیایی که دارد می تواند در آینده نزدیک ویترین شهرستان شود

در بازدید بخشدار مرکزی شهرستان عسلویه از پروژه های در حال اجرای دهیاری اخند : اخند با پروژه های جدید و موقعیت جغرافیایی که دارد می تواند در آینده نزدیک … Read More