فوت اولین بیمار کرونایی در بیمارستان عسلویه در 15 تیر 1399

.گسترده‌ترین بازبینی انجام‌شده بر مطالعاتی از سراسر جهان در ژورنال پزشکی «لنست» حاکی از تاثیر قابل توجه فاصله‌گیری فیزیکی، استفاده از ماسک و عینک محافظ بر روند انتقال ویروس کرونای … Read More

بازدید معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند بازدید به عمل آوردند … Read More